Με αφορμή την αναδρομική έκθεση του Νίκου Μόσχου με τίτλο «Οριακά Ανθρώπινος», η Περιφέρεια Κρήτης, εξέδοσε έναν πλήρη κατάλογο των έργων του από το 2012 μέχρι το 2019. Ο κατάλογος είναι δίγλωσσος ( ελληνικά/ αγγλικά) και περιλαμβάνει δύο διεισδυτικά κείμενα του Χριστόφορου Μαρίνου και James Wright. Ο γραφικός σχεδιασμός έγινε από την Resolution Creative Design Studio και εκτυπώθηκε από το Macart Graphic Arts.

Resolution Creative Design Studio

Macart Graphic Arts